info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.10.2023 – 24.10.2023

Gjenbruk av materialer i kommuner og fylker

Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å øke gjenbruk av byggematerialer og materialer til bygging og vedlikehold av veier?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret får vi høre fra to prosjekter som tester ut gjenbruk av materialer.

Trøndelag fylkeskommune jobber sammen med Trondheim kommune for å øke gjenbruk av byggematerialer i regionen. Prosjektet skal utvikle kunnskap og erfaring om ombruk av byggematerialer, og gjennomføre en pilot med gjenbruk i flere byggeprosjekter.

Innlandet fylkeskommunen har satt i gang et arbeid for å gjenbruke mer materialer ved bygging og vedlikehold av veger. Fylkeskommunen utreder muligheter og lager rutiner og veiledning for gjenbruk i vegprosjekter.

Les mer om prosjektene

Begge prosjektene som presenteres har fått Klimasats-støtte. Her kan du finne søknader, tilsagn og annen informasjon.

Innledere:

  • Heather Louise Mason, Trøndelag fylkeskommune
  • Claire Elizabeth Bant, Innlandet fylkeskommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.