info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.10.2023 – 10.10.2023

Klimatilpasning i landbruket - for kommuner

Hva kan kommunene gjøre for å gjøre landbruket mindre sårbart i møtet med klimaendringene? Og ta hensyn til natur samtidig?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Webinar for kommuner og fylkeskommuner. Presentasjon fra Landbruksdirektoratet, og vi setter av god tid til å svare på spørsmål fra deltakere.

I presentasjonen vil Landbruksdirektoratet kort beskrive klimaendringer og konsekvenser for landbruket, beskrive nærmere klimatilpasningstiltak (inkludert naturbaserte løsninger) i jordbruk, skogbruk og reindrift, samt kommunenes rolle og Landbruksdirektoratets ordninger.

Innleder: Therese Melgaard Karlseng, seniorrådgiver – jordvern og klimatilpasning, Landbruksdirektoratet.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.