Konferanse | 30.10.2023 – 31.10.2023

Naturrestaureringskonferansen 2023

Natur- og klimakrisen er global, men løsningene er lokale. Her får du tips, kunnskap og erfaringer som kan bidra til å løse utfordringene.

Sted: Klæbuveien 127 A, 7031 Trondheim
Tid: 30. oktober - 31. oktober
Pris: Se påmeldingsskjema
Arrangør: Miljødirektoratet og NINA

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) samler forskere, forvaltere og praktikere for å dele den nyeste kunnskapen innenfor fagfeltet og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.

Her får du muligheten til å møte kollegaer, bli inspirert, få faglig påfyll, delta i diskusjoner og i tillegg nyte en tre-retters middag på Scandic Lerkendal. 

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.

Program

Programmet er ikke ferdigstilt, men gled dere til dette:

Om konferansen

Den nye naturavtalen sier at verden skal restaurere 30% av ødelagt natur. FN mener det er så viktig at de har dedikert et helt tiår til naturrestaurering.  

Én ting er hvordan vi skal få det til, men de store spørsmålene er også hvor vi skal gjøre det og hvem som har ansvaret. Og ikke minst - hvordan skal vi samarbeide på tvers av kommunegrenser, sektorer og økonomiske interesser? For å lykkes er det avgjørende at de globale målene kan omsettes til nasjonale og lokale løsninger. 

Årets naturrestaureringskonferanse, den andre i rekken, setter søkelys på den nære naturen i kommunene. Vi vil gjerne at du kommer til Trondheim for å delta i diskusjonene. Foredragene vil også strømmes. 

Kontakt

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding, ta kontakt med Egencia: hevines@egencia.com

Kontakt Miljødirektoratet/NINA:

Vibeke Husby, Miljødirektoratet

Astrid Brekke Skrindo, NINA

Vi minner også om at det årlige Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker arrangeres 1. november - i Miljødirektorates lokaler i Trondheim.