info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 22.09.2023 – 22.09.2023

Nasjonale turiststier og besøksforvaltning

Velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning i mye besøkte naturområder.

Sted: Teams
Tid: 22. september kl. 11.00 - 11.45
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer til åpent digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordningen Nasjonale turiststier og besøksforvaltning i mye besøkte naturområder.

Det blir en ny mulighet til å søke om tilskuddsmidler for 2024*. Merk at det er ny søknadsfrist 20. november.

Se presentasjonen fra møtet her:

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier passer for stier med svært mange besøkende med en betydelig andel internasjonale brukere. Man kan søke om midler til arbeid med besøksforvaltning i tillegg til beredskapstiltak, fysisk tilrettelegging, informasjon og mer. Kunnskap om besøksforvaltning som verktøy er viktig for å sikre gode valg for den som skal tilrettelegge for friluftsliv og ved tilrettelegging av større naturbaserte reisemål. Arbeidet kan skaleres opp og ned etter kompleksitet og problemstillinger. Webinaret bil gi en introduksjon til arbeid med besøksforvaltning.

Velkommen!

*Forbehold bevilgning statsbudsjett 2024

Relevante lenker: