info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 26.09.2023 – 26.09.2023

Klimatilpasning av antikvariske bygg i strandsonen

Mange eldre og verneverdige bygg står nær sjøen. Hvordan er de utsatt for klimaendringer, og hva kan gjøres for å beskytte dem?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering i forkant
Arrangør: Miljødirektoratet

Det har to kommuner på Sørlandet fått undersøkt. Kragerø kommune og Kvinesdal kommune vil øke kompetansen om hvordan sjønær antikvarisk bebyggelse påvirkes av klimaendringene. Kommunene har fått Multiconsult til å lage en rapport, og kunnskapen her kan være nyttig for mange andre kommuner.

Prosjektet har fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for klimatilpasning.

Les mer

Innledere:

  • Joacim Myra Larsen, konst. plan- og bygningssjef, Kragerø kommune
  • Tanja Røskar, Multiconsult
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.