info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 05.09.2023 – 05.09.2023

Klimatilpasning og miljøgifter

Hva kan kommunene gjøre for å redusere spredning av miljøgifter som følge av mer nedbør, flom og skred?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimaendringer og ekstremvær kan føre til økt spredning av miljøgifter fra land til sjø. I dette webinaret presenterer vi et prosjekt som vurderer hvordan kommuner og andre kan få bedre kunnskap og verktøy for å forebygge slik spredning.

Innlederne vil fortelle om blant annet verktøyet for miljøgiftkartlegging og en digital veileder de har laget, og om et GIS-basert verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi får også høre fra en kommune som er involvert i prosjektet, og hvordan de jobber med å begrense utlekking av miljøgifter.

Prosjektet Vannklimrisk er et samarbeid mellom blant annet Vestlandsforskning, NTNU, flere statsforvaltere, fylkeskommuner og kommuner. Målet er å utvikle samarbeidsformer og verktøy for å gjøre forvaltningen i bedre stand til vurdere risiko for spredning av miljøgifter til vann som følge av klimaendringer.

Innledere:

  • Torunn G. Hønsi, prosjektleder, Vestlandsforskning
  • Jan Ketil Rød, prosjektpartner og professor, NTNU
  • Odd Lykkja, Orkland kommune og vannområdekoordinator for Orkla
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.