info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.09.2023 – 19.09.2023

Klimavennlig bruk og bygging av hytter

Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og kommunene Eidfjord, Kvam og Voss undersøker hvordan de kan redusere klimagassutslippene fra hyttelivet.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

NB: Oppdatert 14. november 2023: Asplan Viak har oppdatert rapporten med nye beregninger for utslipp fra transport. I opprinnelig rapport var det ikke tatt høyde for en økning i elbilandelen i fremtiden og innblanding av biodrivstoff i diesel i veitrafikken. I opprinnelig rapport utgjorde transport hhv. 49 prosent og 72 prosent for nye og eksisterende hytter. I oppdatert rapport er tallene hhv. 34 prosent og 58 prosent for nye og eksisterende hytter.

Kommunene har fått Asplan Viak til å kartlegge klimafotavtrykket fra bygging og bruk av hytter i regionen, og foreslå tiltak som kan redusere utslippene. Framover skal de teste ut noen av tiltakene i samarbeid med relevante aktører. Under webinaret vil vestlandskommunene gjerne få innspill fra deltakerne om tiltaksforslagene.

Kommunene har også startet opp et nettverk for et mer klimavennlig hytteliv på Vestlandet. Målet er å finne gode løsninger for et mer bærekraftig hytteliv. På sikt ønsker initiativtakerne at flere av hyttekommunene på Vestlandet blir med i nettverket.

Les mer

Innledere:

  • Timo Knoch, rådgiver, klima- og bærekraft, Eidfjord kommune
  • Karianne Finne, næringssjef, Voss herad
  • Runa Kvamme Ekrem, miljøkoordinator, Kvam herad
  • Andrea Arntzen Nistad, rådgiver, energi og bærekraft, Asplan Viak
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.