info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 13.09.2023 – 13.09.2023

Økodesign og energimerking

Hold av datoen 13.9.2023: Miljødirektoratet og NVE inviterer til felles statusmøte om økodesign og energimerking.

Sted: Middelthunsgate 29, Majorstuen i Oslo
Tid: 12.00-15.30
Pris: Gratis
Arrangør: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet

Direktoratene inviterer til sitt første felles eksterne statusmøte. Målgruppene for møtet er produsenter, importører, leverandører, forhandlere og installatører samt andre interessenter. Alle interesserte bes holde av møtedato.

I møtet vil vi fortelle hva som har skjedd i EU og Norge siden forrige statusmøte i 2021, samt orientere om framtidsutsiktene. Vi vil blant annet snakke om tilsyn med forskriftene, status for EUs regelverksutvikling for produkter og den nye økodesignforordningen.  

Dagsorden legges ut så snart den er klar.