info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 13.09.2023 – 13.09.2023

Seminar for nettbutikker

Hvordan sikre at produktene du selger ikke er skadelige for helse og miljø?

Sted: Helsfyr, Oslo / Digitalt
Tid: 09:30-14:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

09.00 Registrering, kaffe og te 

09:30 Velkommen og innledning v/ seksjonsleder Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet 

09:40 Presentasjon- hvorfor gjennomfører Miljødirektoratet tilsyn?  

Farlige og forbudte kjemikalier, regelverk og krav til produkter 

10:30 Pause 

10:45 Presentasjon- roller og plikter, internkontroll 

12:00 Lunsj 

13.00 Oppgaver:  

  • Typiske fallgruver ved samsvarserklæringer og testrapporter 
  • Hvilke krav skal man stille til leverandør? 
  • Hva slags risikovurdering kan man gjøre for å sikre trygge produkter? 
  • Hvilken rolle og plikter har du?  

 14.15 Avslutning 

14.30 SLUTT og vel hjem! 

Miljødirektoratet inviterer nettbutikker til et seminar for å øke kunnskapen i bransjen om hvilke regler som må følges for å selge lovlige og ikke forbudte produkter. Omlag en av fire produkter vi kontrollerer på nettet er ulovlige. Enten fordi de inneholder helse- og miljøskadelige stoffer over grenseverdien for det som er tillatt eller fordi de mangler pålagt merking.

Miljødirektoratet vil på seminaret gi en oversikt over kravene som nettbutikkene og produktene må overholde slik at de kan drive lovlig i henhold til produktregelverket på helse- og miljøområdet.

Seminaret er aktuelt for alle som driver nettbutikk og selger f.eks. leker, elektriske og elektroniske produkter, interiør, klær, sko og sports- og fritidsutstyr.

Seminaret holdes onsdag 13. september 2023 fra kl. 09:30 – 14:30 i våre lokaler på Helsfyr i Oslo. Vi tilbyr kaffe og lunsj til de som deltar fysisk. Det er også mulig å delta digitalt. Seminaret er gratis.

Nettbutikker som deltar, vil etter seminaret få utlevert Miljødirektoratets interne oversikt over krav i regelverket for ulike produkter, hvilke materialer produkter kan bestå av, og hvilke stoffer som vanligvis finnes i disse materialene.