info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 04.04.2024 – 04.04.2024

Nettseminar: Lokasjonsdata

Kan vi bruke stordata til å måle menneskelig aktivitet? Velkommen til nettseminar om lokasjonsdata torsdag 4. april kl. 09.00.

Sted: Teams
Tid: 09:00-09:45
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Kan mobilbaserte lokasjonsdata benyttes til å analysere endringer i menneskelig ferdsel som følge av bestemte tiltak rettet mot friluftsliv?

Norkart har på oppdrag fra Miljødirektoratet sett på muligheten for at stordata kan brukes som grunnlag til å måle menneskelig ferdsel, og å utforske i hvilken grad mobile lokasjonsdata og ulike former for mobilitetsdata kan benyttes som indikatorer for å måle aktivitet og endringer i aktivitetsnivået i befolkningen.

Julia Olsson ledet arbeidet til Norkart, og vil gå igjennom mulighetene og begrensningene omkring bruken av stordata, og kanskje avkrefte noen myter? Hun vil også være tilgjengelig for å svare på spørsmål etter presentasjonen.

Rapporten M-2705|2024 finner du her Bruk av lokasjonsdata for å synliggjøre virkninger ved friluftstiltak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

GDPR

Ved å delta på nettseminaret godtar du at det blir tatt opp og at opptaket blir publisert i ettertid. Miljødirektoratet eier opptaket og det skal ikke spres videre til en tredjepart.