info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 26.04.2024 – 26.04.2024

Lansering av ny rapport om havnivåstigning i Norge

Hvordan vil havnivåstigningen påvirke kystkommuner og byer i Norge, og hvordan bør vi planlegge for disse endringene?

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 12.30-14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet i samarbeid med Norsk klimaservicesenter og Nansensenteret inviterer til lansering av ny rapport om havnivåstigning i Norge.

I tillegg til en presentasjon av rapporten, blir det en panelsamtale. Samtalen vil handle om hvordan havnivåstigningen vil påvirke kystkommuner og byer i Norge, og hvordan vi bør planlegge for disse endringene.   

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk klimaservicesenter oppdatert kunnskapsgrunnlaget om havnivåstigning i Norge.

Rapporten viser hvordan havnivået i Norge er forventet å stige fram mot år 2100, 2150 og 2300. Framskrivingene som er lagt til grunn baserer seg på sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC AR6). Formålet med rapporten er å gi politikere og beslutningstakere et kunnskapsgrunnlag for å tilpasse kystkommuner- og byer i Norge til økt havnivå.

Et opptak av sendingen vil bli publisert på denne siden.

Program:  

 • Velkommen ved direktør Ellen Hambro (Miljødirektoratet) 
 • Presentasjon av rapporten ved Matthew Simpson (Kartverket) 
 • DSB ved Cathrine Andersen presenterer hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal samfunnsplanlegging 
 • Panelsamtale om utfordringene vi står ovenfor og mulige løsninger  

Direktør Ellen Hambro leder panelsamtalen med: 

  • Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad 
  • Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Sigrun Wiggen Prestbakmo
  • Fagleder i Kommunesektorens organisasjon, Kjetil Bjørklund  
  • Direktør i Klimaetaten i Bergen, Stina Ellevseth Oseland
  • Direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven 

Rapporten "Sea-Level Rise and Extremes in Norway" er utarbeidet av Kartverket i samarbeid med Meteorologisk institutt, NORCE og Nansensenteret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppdaterer tilhørende veileder til kommunene om hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal planlegging.