info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.04.2024 – 16.04.2024

Revisorens blikk på kommunens klimaarbeid

Lørenskog kommunes klimaarbeid er gjennomgått av kommunerevisjonen. Hva fant revisoren, og hvordan vil kommunen følge opp?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Romerike revisjon har gjort en såkalt forvaltningsrevisjon av klimaarbeidet i Lørenskog kommune. Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter.

I dette tilfellet er formålet er å vurdere kommunens innsats for å redusere klimagassutslipp og tilpasse kommunen til klimaendringer. Hovedvekten vil bli lagt på målsettinger og tiltak kommunen selv har nedfelt i kommuneplan og temaplan for klima og energi.

Hør hva revisjonen fant, hvordan kommunen følger opp revisjonen og hvordan begge parter tenker at slike revisjoner kan bli mest mulig nyttige.

Innledere:

  • Øyvind Nordbrønd Grøndahl, avdelingsleder forvaltningsrevisjon, og Kari Tvetbråten, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Romerike revisjon IKS
  • Else Pran, direktør strategi og samfunnsutvikling, og Kari Westgaard Berg, fagsjef plan og miljø, Lørenskog kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.