info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 23.04.2024 – 23.04.2024

Restaurering: Frie fiskeveier og samferdsel

Bli med på dette seminaret som handler om vandringshindre for fisk knyttet til jernbane, kommunale, fylkes- og europaveier.

Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
Tid: 10:00 - 17:30
Pris:
Arrangør: NMBU, Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

Kulvertrør hindrer fisken i å vandre, og skaper uønskede brudd i blågrønn infrastruktur.

Dette er i strid med mål for å ta vare på naturmangfold og oppnå god økologisk tilstand i vassdrag. Det gir reduserte bestander for flere fiskearter. 

På seminaret diskuterte vi kunnskapsgrunnlag, utfordringer og gode løsninger.  

Opptak

Opptakene finner du på YouTube-kanalen vår.