info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.05.2024 – 14.05.2024

Strategier for styrtregn- og overvannshåndtering

I dette webinaret får du høre hvordan Stockholm kommune jobber systematisk med å forberede seg på styrtregn og overvann, på kort og lang sikt.

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet
Informasjon om Stockholms klimatilpasningsarbeid

Her finner du styringsdokumentene for Stockholm stads arbeid. Velg "Miljø" i listen, og deretter det aktuelle dokumentet.

Jonas Althage er "skyfallsstrateg" i Stockholms stad. Hans avdeling i kommunen utvikler metoder for å jobbe effektivt med utfordringer knyttet til styrtregn og overvann. For å finne de gode løsningene, er det flere viktige spørsmål som må besvares – blant annet:

  • Hvordan prioriterer vi hva som skal sikres mot styrtregn og overvann?
  • Hvordan kan tiltak som er ment å løse én utfordring på ett sted, skape nye utfordringer andre steder?
  • Hvordan kan vi jobbe parallelt med, og prioritere mellom, å løse utfordringer som tar langt tid – kanskje tiår – å løse, og utfordringer som kan løses relativt raskt?

Tilnærmingen til Stockholm er antakelig like relevant for små byer og tettsteder som det er for store byer. I alle samfunn er det ulike aktører, ulike verdier og ulike interesser samlet innenfor ett og samme område. Aktørene kan bli ulikt påvirket av styrtregn- og overvannshendelser, men alle kan være viktige for å finne effektive løsninger. Et viktig spørsmål blir da om aktørene skal gå sammen om å planlegge og gjennomføre tiltak, og hva slags modell man kan bruke for å dele på kostnadene. Hver samfunnsaktør må også prioritere hva som er mest viktig å sikre av verdier først, og hva som kan vente.

– Tålmodighet kan faktisk vise seg å være viktig. Vi jobber stegvis og parallelt med å klimatilpasse mange ulike områder, fordi vi vet at arbeidet i mange tilfeller kan ta mange år – eller tiår. Det kan ha flere fordeler framfor å satse alt på rask gjennomføring av noen få prosjekter, sier Jonas Althage.

Bli med på webinaret for å høre hvordan han begrunner dette, og hvordan kommunen hans jobber med klimatilpasning.

Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.