info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 29.04.2024 – 29.04.2024

Hvordan fremme sirkulær ressursbruk?

Webinar om status og trender for verdens naturressurser og ressurseffektive og bærekraftige løsninger innen bygg, mat, transport og energi.

Sted: Digitalt (Zoom)
Tid: 10:00-11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Naturvårdsverket og NTNU (teknisk arrangør)

FNs ressurspanel lanserte rapporten Global Resources Outlook på FNs miljøforsamling 1. mars. Forbruket av ressurser er mer enn tredoblet de siste 50 årene og en viktig årsak til miljøkrisen. 

Rapporten viser at ressursforbruket vil øke med 60 prosent de neste 40 årene hvis vi ikke endrer retning til et mer effektivt og bærekraftig forbruk.  Er det mulig å snu utviklingen? 

Ressurspanelets forskere fra Norge, Sverige og Finland vil presentere hovedbudskap fra rapporten på webinaret.  

Program

Velkommen
Daniel Berlin, Naturvårdsverket, Sveriges representant i ressurspanelets styringskomité.

Et skifte mot et sirkulært, ressurseffektivt samfunn med god livskvalitet
Janez Potočnik, ressurspanelets leder, partner i SYSTEMIQ og tidligere EU-kommissær for miljø. 

Hovedbudskap fra Global Resources Outlookinnen bygg, mat, transport og energi
Marianne Gjørv, Miljødirektoratet, Norges representant i ressurspanelets styringskomité. 

Miljøpåvirkning av ressursbruk. Eksempler på ressurseffektivitet i bymiljø
Edgar Hertwich, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), forsker i ressurspanelet, Norge 

Endret produksjon og forbruk av mat for å nå natur- og klimamål
Eeva Primmer, Det finske miljøinstituttet (SYKE), forsker i ressurspanelet, Finland 

Strategier og virkemidler for å fremme sirkulær og effektiv ressursbruk
Anders Wijkman, The Royal Swedish Academy of Sciences, forsker i ressurspanelet, Sverige 

Nordic Webinar 29 April at 10-11 on Global Resources Outlook 2024 from the International Resource Panel (IRP)

Welcome and introduction
Daniel Berlin, Swedish Environmental Protection Agency, IRP Steering Committee member, Sweden

A shift towards circular, resource efficient societies, with wellbeing for all
Janez Potočnik, Co-Chair IRP, Partner at SYSTEMIQ and former European Commissioner for the Environment.

Key messages from the Global Resources Outlook 2024, within the built environment, food, mobility and energy
Marianne Gjørv, Norwegian Environment Agency, IRP Steering Committee member, Norway

Environmental impacts of resource use. Examples on resource efficiency in the built environment
Edgar Hertwich, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), IRP Panel Member, Norway

Transforming the provision of food to meet climate and biodiversity targets
Eeva Primmer, The Finnish Environment Institute (SYKE), IRP Panel Member, Finland

Strategies and policy tools to promote circular and efficient resource use
Anders Wijkman, The Royal Swedish Academy of Sciences, IRP Panel Member, Sweden