info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 09.04.2024 – 18.04.2024

Naturtypekartlegging: Webinarserie for kartleggere

Vi arrangerer en webinarserie om naturtypekartlegging på land, som er obligatorisk for de som skal kartlegge etter Miljødirektoratets instruks i år.

Sted: Digitalt
Tid: 09.04.2024 - 18.04.2024
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Opptak

Introduksjon til metode - Miljødirektoratets instruks

Hvordan kartlegge etter Miljødirektoratets instruks

Tekniske verktøy for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Hvordan bruke data fra kartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Webinarserien er obligatorisk for alle kartleggere, som må se den (live eller i opptak) før de starter feltarbeid i 2024. Denne webinarserien erstatter tidligere webinarer, og gjelder også for 2025. 

Webinar 1 og 4 kan være av interesse for oppdragsgivere for kartlegging, og personer som skal bruke data i arealforvaltning.

Merk at denne webinarserien ikke gir autorisasjon til kartlegging. Hovedansvar for opplæring ligger på firmaet selv, og skal dokumenteres gjennom firmaets opplæringsplan. Vi anbefaler at nøkkelpersoner deltar på Miljødirektoratets feltbaserte kalibreringssamling, i tillegg til å se webinarene.

Dato og tid

Tittel

Kort beskrivelse

9. april kl. 10.00-11.00

Introduksjon til metode - Miljødirektoratets instruks

Hvilke føringer ligger bak Miljødirektoratets instruks, hvordan er instruksen utarbeidet, og hva slags type data gir en kartlegging basert på denne instruksen?

11. april kl. 10.00-11.00

Hvordan kartlegge etter Miljødirektoratets instruks

Hvordan gå fram hvis du eller ditt firma skal gjennomføre praktisk kartlegging av  i felt?

16. april kl. 10.00-11.00

Tekniske verktøy for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Her presenteres de tekniske verktøyene for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: NiN-app og NiN-web, samt appen Arter. Verktøyet for bestilling av NiN-kartlegging presenteres også.  

18. april kl. 10.00-11.00

Hvordan bruke data fra kartlegging etter Miljødirektoratets instruks?

Hvordan forstå og bruke naturtypedata etter Miljødirektoratets instruks i arealplanprosesser.

Relevante lenker

Kalibreringssamling 2024

Husk også å melde deg på kalibreringssamlingen.