Webinar | 10.12.2024 – 10.12.2024

Lag beslutningsgrunnlaget for klima- og naturhensyn

Webinar om hvordan kommunene kan lage et faglig godt belsutningsgrunnlag for å hensynta klima og natur i plansaker.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å lage veldokumenterte og informative beslutningsgrunnlag i plansaker der klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold er viktige faktorer.