info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 27.02.2024 – 27.02.2024

Webinar: Friluftslivets ferdselsårer

Miljødirektoratet inviterer til åpent, digitalt informasjonsmøte om den nasjonale satsingen på friluftslivets ferdselsårer.

Sted: Digitalt
Tid: 11.00-11.45
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Presentasjon og opptak av webinaret vil være tilgjengelig på nettsiden til og med 31. mai 2024.

Se opptak av webinaret:

Friluftslivets ferdselsårer som stier, løyper og turveier er viktige for at flere skal drive med friluftsliv i hverdagen. Stiene kan være effektive transportårer i nærmiljøet, et virkemiddel for å ivareta sårbar natur gjennom kanalisering, eller en påminnelse om ferdselshistorie i utmarka. Ferdselsårene bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse.

Kommunene har en viktig rolle for å planlegge og bidra med god tilrettelegging for friluftsliv i sin kommune. Det er et mål at alle kommuner har egne planer for sine ferdselsårer knyttet til friluftsliv.

Det er mulig å søke om midler til arbeidet med å lage egne planer for friluftslivets ferdselsårer. Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer startet i 2019 og webinaret vil gi informasjon om satsingen, hvor langt vi har kommet og veien videre.

Velkommen!