info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 13.02.2024 – 13.02.2024

Maritim transport i EUs klimakvotesystem

Fra 1. januar 2024 ble maritim transport en del av EUs klimakvotesystem.

Sted: Nett
Tid: 11.00 - 12.15
Pris: Gratis
Arrangør: Norges Rederiforbund

På webinaret vil seniorrådgiverne Hanne Bjørge-Eriksen og Carina Lillestøl Randmæl i Miljødirektoratet fortelle om status for implementering av klimakvotesystemet (EU ETS) i maritim sektor i Norge.

Seniorrådgiver Frank Melum i Veyt vil presentere deres nyeste analyse av markedsdynamikken og prisprognoser for EUA-markedet.

Spørsmål kan stilles underveis.

Norges Rederiforbund sender ut lenke til strømmingen via Teams til alle påmeldte 12. februar.