info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.02.2024 – 16.02.2024

Verneområder: Webinarserie for forvaltere

Presentasjoner og opptak fra webinarserien for alle som jobber med forvalting av verneområder i Norge.

Sted: Digitalt
Tid: 29.02.2024 – 25.04.2024
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Temaene i nettseminar-serien er relevante for:

  • ansatte hos Statsforvalteren
  • forvaltere for Nasjonalpark- og verneområdestyrer
  • kommuner med forvaltningsmyndighet for verneområder, ved kontaktperson og/eller postmottak.
  • lokalt SNO som jobber med verneområder

Dato

Tid

Tema

29. februar

09.00

Naturgoder fra myra

NINA v/ Anders Lyngstad

6. mars

09.00

Sosiale medier: planlegging og praktisk gjennomgang

Miljødirektoratet v/ Siril Borgersen og Besøkssenter Femundsmarka nasjonalpark v/ Ida Brennodden

13. mars

09.00

Eksempler på besøksforvaltning og kommunikasjon i nasjonalparkene

NINA v/ Rose Keller og Sofie Kjendlie Selvaag

19. mars

10.00

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sannhets- og forsoningskommisjonen v/ Håkon Hermanstrand

21. mars

 

09.00

Basiskartlegging i verneområdene

Miljødirektoratet v/ Line-Kristin Larsen

 

 

PÅSKE

5. april

09.00

Naturoppdrag: Nyheter, tips og triks

Miljødirektoratet v/ Kim Daniel Hansen

9. april

09.00

Smågnagere: Økologisk betydning og ny overvåking

NINA v/ Eivind Flittie Kleiven

18. april

09.00

Besøksforvaltning og merkevaren Norges nasjonalparker

Miljødirektoratet v/ Hege Husby Talsnes

25. april

09:00

Stiskulen

SNO v/ Rune Holen og Petter Braaten

Presentasjoner og opptak blir lagt ut forløpende etter webinarene. Opptakene vil bli tilgjengelige frem mot sommeren.

Forvaltningsmyndigheten og SNO har fått invitasjoner tilsendt til seg direkte eller via nærmeste leder, men må selv melde seg på de ulike nettseminarene.

Ved problemer eller spørsmål så ta kontakt med Ingrid Vaagland Stav v/ verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet.

Opptak: