info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 23.01.2024 – 23.01.2024

Endringer i tildelingsregelverket i EUs kvotesystem

Informasjon om tildelingsregelverket, søknadsprosessen for ny tildeingsperiode og om stasjonære anlegg i EUs system for klimakvoter.

Sted: Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo
Tid: 9:30 – 15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Se seminaret i opptak

Miljødirektoratet inviterte stasjonære anlegg som er omfattet av EUs klimakvotesystem og verifikatører til informasjonsmøte. 

I starten av møtet ble det gitt generell informasjon om rapportering av utslipps- og tildelingsdata for 2023 og andre relevante temaer som gjelder stasjonære anlegg. Etter det var fokuset på tildeling av vederlagsfrie kvoter.

Vi gikk gjennom endringer i regelverket, som hovedsakelig vil gjelde fra 2026. EU-kommisjonen sendte 5. desember 2023 tildelingsregelverket på høring. Vi har lagt ut en fagmelding om høringen her:

Endringene kommer som følge av EUs "Klar-for-55-pakke". Klimapakken skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.

Miljødirektoratet informerte også om søknadsprosessen for tildeling av vederlagsfrie kvoter for neste tildelingsperiode (2026–2030). Søknadsfristen er 30. mai 2024. Se mer informasjon om dette på våre nettsider:

Praktisk informasjon

Detaljert agenda blir publisert på denne siden i forkant av møtet, og det vil bli sendt ut lenke for digital deltakelse via Teams på møtedagen 23. januar 2024. Opptak av informasjonsmøtet vil bli publisert på denne siden i etterkant av møtet.

Fristen for å melde seg på det fysiske arrangementet er nå utløpt, men det er fremdeles mulig å melde seg på digitalt fram til 21. januar 2024.

Program

Tidspunktene er tentative

 • 9:30-10:30 Velkommen og diverse informasjon
  • Endringer i MR-forordningen
  • Endringer i kvoteplikt med hensyn til biomasse
 • 10:30-10:45 Pause
 • 10:45-11:10 Overordnet om tildeling
 • 11:10-11:40 Utslipp per delinstallasjon
 • 11:40-12:15 Lunsj
 • 12:15-13:15 Endringer i tildelingsreglverket
  • Diverse endringer i tildelingsreglene
  • Energieffektivisering
 • 13:15-13:30 Pause
 • 13:30-14:15 Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2026-2030
 • 14:15-15:00 Endringer i tildelingsregelverket
  • Klimanøytralitetsplaner

Kontakt