info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 18.01.2024 – 18.01.2024

Webinar: Rapport fra Naturpanelet om samfunnsendringer

Sted: Digitalt, Teams
Tid: 10:00 - 11:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er i siste fase med å utarbeide en rapport om de underliggende årsakene til tap av naturmangfold, og elementer som er viktige for å få til såkalte gjennomgripende samfunnsendringer (transformative change) som vil snu utviklingen.

Rapporten ferdigstilles i 2024, og er nå ute på sin andre høringsrunde i perioden 8. desember 2023 – 31. januar 2024.

Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer er både andre versjon av de "tekniske kapitlene", og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere". Se beskrivelse av kapitlene her.

Status og mulighet til å gi innspill

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et informasjons- og dialogmøte, for å informere om status for arbeidet og hvordan du skal gå frem for å gi høringsinnspill.

Program:


10:00-10:15


Velkomst og kort orientering om Naturpanelets arbeid, v/ Nina Vik, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Miljødirektoratet

10:15-11:10


Rapporten om gjennomgripende samfunnsendringer – gjennomgang av utkastet (struktur, formål) v/ leder Karen O'Brien (UiO/cCHANGE) og hovedforfattere Vera Helene Hausner (UiT) og Håkon Stokland (NINA)


11:10-11:20


Spørsmål til nasjonalt kontaktpunkt og forfatterne


11:20-11:30       


Ønsker du å bidra med høringskommentarer? Praktisk informasjon om registrering hos Naturpanelet for å få tilgang til rapportutkastet

Vi vil også informere om at det arrangeres et informasjonsmøte om rapporten i regi av Naturpanelet 17. januar (kl 09:30-11:30 eller kl 16-18). For å kunne delta på dette møtet må en på forhånd registrere seg som høringsekspert.