Webinar | 04.06.2024 – 04.06.2024

Havnivået stiger – hva betyr det for kommunene?

Mange kommuner blir berørt av at havnivået stiger på grunn av global oppvarming. I dette webinaret får du innsikt i ny kunnskap og veiledning.

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Den 26. april lanseres rapporten "Sea-Level Rise and Extremes in Norway", laget av Kartverket i samarbeid med Meteorologisk institutt, NORCE og Nansensenteret. Noen uker senere, tirsdag 4. juni, arrangerer vi et eget webinar for kommuner om funnene i rapporten og betydning for kommunene.

I webinaret får vi også høre fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som oppdaterer veilederen til kommunene om hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal planlegging. Vi setter av cirka 30 minutter til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Rapporten viser hvordan havnivået i Norge er forventet å stige fram mot år 2100, 2150 og 2300. Den inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag for havnivåstigning, stormflo- og tidevannsnivåer, samt bølgepåvirkning. Formålet med rapporten er å gi politikere og beslutningstakere et kunnskapsgrunnlag for å tilpasse kystkommuner- og byer i Norge til økt havnivå.

Innledere:

  • Matthew Simpson, forsker, Staten kartverk
  • Hugo Kind, fagkoordinator for klimatilpasning, Stavanger kommune
  • Cathrine Andersen, utredningsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.