Seminar | 03.06.2024 – 04.06.2024

Kalibreringssamling for kartleggere

Vi inviterer til kalibreringssamling for deg som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Sted: Asker (oppmøte Asker stasjon)
Tid: Fra den 3. juni kl. 10.00 til den 4.6 kl. 16.00. Reisetid kommer i tillegg.
Pris: Samlingen er gratis. (Deltakerne må dekke reisen selv).
Arrangør: Miljødirektoratet

Denne samlingen gir nøkkelpersoner fra ulike firma og oppdragsgivere felles forståelse av hvordan kartleggingen skal gjennomføres, slik at disse igjen kan dele kunnskapen til øvrige kartleggere. 

Målet er at alle kartleggere skal gjennomføre kartlegging av naturtyper på samme måte. Vi tar spesielt for oss de delene av gjeldende metoder som har vist seg vanskeligst å gjennomføre på samme måte for alle kartleggere. 

Artsdatabanken og eksperter på NiN fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, deltar på samlingen. 

Praktisk informasjon

Denne samlingen er åpen for deg som har nøkkelpersonkompetanse. Miljødirektoratet anbefaler at alle oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav for oppdrag med andre oppdragsgivere enn Miljødirektoratet. 

Antall plasser på samlingen er begrenset til 25 deltakere, og derfor prioriterer Miljødirektoratet å gi plass til kun én nøkkelperson fra hvert av våre oppdrag.

Øvrige plasser fordeles av Miljødirektoratet basert på informasjon gitt i påmeldingen om hvorfor du ønsker å delta på kalibreringssamlingen. Du kan for eksempel skrive: "Nøkkelperson på 2 oppdrag med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks i 2024." 

Har du spørsmål om samlingen?

Send en e-post til ninkartlegging@miljodir.no. 

Disse webinarene må du se før kalibreringssamlingen

Det forutsettes at alle deltagere har sett webinarserien om kartlegging av naturtyper på land, enten live eller i opptak, før samlingen.