Webinar | 11.06.2024 – 11.06.2024

Kommunenes roller for å redusere klimagassutslipp

Hva er det viktig at kommunene gjør for at Norge skal redusere klimagassutslipp? Det skal vi forsøke å svare på i dette webinaret.

Sted: På nett
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Onsdag 10. april lanserte Miljødirektoratet rapporten "Klimatiltak i Noreg – kunnskapsgrunnlag 2024", som viser tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer fram mot 2035. Miljødirektoratet har også analysert betydningen av kommunesektorens innsats for å realisere tiltakene i denne rapporten.

Analysen viser at det er nødvendig med handling fra kommunesektoren for å realisere en betydelig andel av tiltakene. I 37 av tiltakene må kommunene eller fylkeskommunene bruke en eller flere av sine roller for at hele klimaeffekten som er beregnet i tiltakene skal utløses.

I 27 tiltak der kommunesektoren ikke må handle, kan kommunen likevel bidra til bedre måloppnåelse dersom den benytter en eller flere av sine roller, ikke minst rollen som samfunnsutvikler. 21 av tiltakene forutsetter at kommunene vedtar egnet arealbruk etter plan- og bygningsloven.

I dette webinaret forteller vi mer om analysen av kommunenes rolle og betydning for å redusere klimagassutslipp. Vil du lese deg opp i forkant, finner du kommunekapittelet i rapporten på side 129 i rapporten Klimatiltak i Norge - kunnskapsgrunnlag 2024 (se lenke under).

Innledere:

  • Anna von Streng Velken, leder, transportseksjonen i Miljødirektoratet
  • Kirvil Stoltenberg, prosjektleder, seksjon for klimakunnskap, luftkvalitet og lokalt klimaarbeid
Les mer:
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.