Seminar | 20.06.2024 – 20.06.2024

Copernicus nasjonalt brukerforum

Miljødirektoratet og Norsk Romsenter inviterer brukere av data fra Copernicus-programmet til å delta på nasjonalt brukerforum.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: Kl. 9.30-16.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Norsk romsenter

Det er mulig å delta på arrangementet digitalt. Lenke for digital deltakelse sendes ut før arrangementet. 

Foreløpig program:

  • Hvorfor er EUs Romprogram viktig for Norge?
  • Strategiske satsinger for Norge innen jordobservasjon
  • Tilgang til satellittdata, -produkter og -tjenester
  • Nytt fra Copernicus nasjonale tjenester
  • Rom for klima, bærekraft og bistand 

Detaljert program kommer.