info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 16.05.2024 – 16.05.2024

Manuduksjon i miljørett (JUS2211)

Miljødirektoratet inviterer jusstudenter til kurs i miljørett.

Sted: Grensesvingen 7, Oslo
Tid: kl 13.00-14.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Tema vil være rettslig regulering av forurensning med beslektede emner (saksbehandlingsregler, betydning av internasjonal miljørett med mer). Kurset er aktuelt for jusstudenter på 2. studieår som skal ha eksamen i JUS2211.

Arrangementet holdes fysisk hos Miljødirektoratet i Oslo. 

Kurset er fullt, derfor er det ikke lenger mulig å melde seg på.