info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 07.05.2024 – 07.05.2024

Ny kunnskap om friluftslivsbruk av Oslofjorden

Velkommen til lansering av ny forskning om kartlegging av friluftslivsaktiviteter og tilgjengelighet til Oslofjorden og strandsonen.

Sted: Digitalt
Tid: Kl. 9-10
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Se webinaret i opptak her:

Mer enn 12 000 personer har svart på spørsmål om sin bruk av Oslofjorden og strandsonen i rapporten som legges fram av Norges idrettshøgskole, Københavns Universitet og Transportøkonomisk institutt 7. mai.

Er Oslofjordens friluftsliv for alle?

I rapporten og to delrapporter oppsummerer de omfanget av ulike friluftslivsaktiviteter i, på og ved Oslofjorden. Rapportene beskriver både hvilke aktiviteter som utøves, når på året de gjennomføres og hvor de foregår, enten det er på fjorden eller i strandsonen. I tillegg presenteres faktorer som fremmer og hemmer friluftslivsbruken, samt problemer og konflikter og forholdet til andre brukere.

Spørsmålene er stilt hver måned gjennom ett år, til minimum 800 personer hver måned, som også har lagt inn sine aktiviteter i et kart. Svarene beskriver dermed også årstidsvariasjoner for aktivitetene og områdene som brukes. I tillegg er det gjort intervjuer med flere sentrale frivillige organisasjoner, friluftsråd og andre aktører.

Program

Innledning om bakgrunn og rammer for oppdraget, v/Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet 

Presentasjon av resultater 

  • Kartlagte aktiviteter, steder og problemer for friluftsliv på fjorden og i strandsonen, v/Berit Charlotte Kaae og Anton Stahl Olafsson, Københavns universitet
  • Hvilke faktorer fremmer og hemmer deltakelse i friluftsliv og bruk av fjorden og strandsonen, v/Kirsti P. Gurholt, Norges idrettshøgskole
  • Oppsummering av resultater og bruk av supplerende datakilder, v/Bjørg L. Flotve, Transportøkonomisk institutt