Webinar | 21.05.2024 – 21.05.2024

Synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid

Webinar for kommuner om synergier og målkonflikter når det skal tas hensyn til klimatilpasning, utslippskutt og natur i planarbeidet.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap om synergier og målkonflikter når det skal tas hensyn til klimatilpasning, utslippskutt og naturmangfold i kommunenes planarbeid.