info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.05.2024 – 16.05.2024

Korleis ta vare på stiane våre?

Jobbar du med tilrettelegging av stiar? Lær ulike metodar for stitilrettelegging og korleis ein kan gjennomføre eit stiprosjekt.

Sted: Digitalt
Tid: 09:00-10:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Stiskulen er ein vegleiar om kva som er viktig å tenkje på når ein skal tilrettelegge eller vedlikehalde ein sti. Hovudregelen er at du skal ta vare på den stien du har og at du ikkje gjere meir tilrettelegging på stien enn nødvendig.

I nettseminaret går vi gjennom korleis du kan ta vare på den stien du har, ulike metodar for stitilrettelegging og korleis ein kan gjennomføre eit stiprosjekt. Stiskulen byggjer på erfaringar Statens naturoppsyn har frå ulike stiprosjekt.

Meld deg på webinaret her: