info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 07.03.2024 – 07.03.2024

Global avtale om plastforurensning: Innspillsmøte

Vi inviterer til innspillsmøte i forkant av fjerde forhandlingsmøte om en global avtale mot plastforurensning.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 13.00 - 15.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet inviterer næringsaktører, forskningsmiljøer, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre interessenter til å gi innspill til en global avtale om plastforurensning.

På FNs miljøforsamling i 2022 ble det gitt mandat til å forhandle om en rettslig forpliktende avtale for å stanse plastforurensning. Målet er at avtalen skal ferdigforhandles innen utgangen av 2024. Det fjerde forhandlingsmøtet finner sted i Ottawa, Canada i april.

Det er et omfattende dokument som er grunnlag for det fjerde forhandlingsmøtet. Lenke til utkastet er her. Det er laget en leseveiledning i lenken for skriftlige høringsinnspill under. 

På møtet vil det gis en kort gjennomgang av revidert utkast til avtaletekst før det åpnes for innspill.

Vil du holde innlegg?

Ordet vil være fritt under møtet, men dersom det er ønskelig å holde et forberedt innlegg (under fem minutter), kan det sendes en e-post til Silje Rem Silje.Rem@miljodir.no  

Gi høringsuttalelse

Påmelding innen 5. mars

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant, og krysse av for om du deltar fysisk eller digitalt.

Påmelding

Din påmelding er registrert

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.