info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.03.2024 – 19.03.2024

Hvordan ta hensyn til naturmangfold i planarbeid

Webinar om hvordan kommunene kan jobbe med natur og naturmangfold i planarbeidet.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdeparetmentet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å vektlegge hensynet til natur og naturmangfold i kommunenes planarbeid.

Program

09.00:  Introduksjon til kunnskapsarenaen og dagens temabolk, v/ Espen Larsen, Miljødirektoratet

09.10: Hva trengs av kunnskap om naturmangfold, og hvor finner vi det? V/ seniorrådgiver Endre Grüner Ofstad, Miljødirektoratet. Om bl.a

  • Kunnskapsgrunnlaget i kommunen
  • Bruk av prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II i plansaker

09.45: Kort beinstrekk

09:50: Eksempler fra kommune-Norge:

  • Gol kommune, v/ miljøvernrådgiver Jørn Magne Forland
  • Stavanger kommune v/ Felicitas Heimann, seksjonssjef park og natur, idrett og utemiljø

10.15: Spørretimen. Still spørsmål til innlederne og andre eksperter.

11.00: Slutt.