info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 05.03.2024 – 05.03.2024

Klima- og naturhensyn i planstrategien

Webinar om å vektlegge hensynet til klimatilpasning, utslippskutt og naturmangfold i arbedet med kommunal planstrategi.

Sted: På nett
Tid: 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å ta klima- og naturhensyn i arbeidet med kommunal planstrategi.

Program:

  • Introduksjon til kompetanseløftet, ved Espen Larsen, Miljødirektoratet
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging mht. klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold, ved Knut Grønntun, avdelingsdirektør for seksjon for arealpolitikk og plansaker, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Planstrategiens rolle i plansystemet, ved Liv Kirstine Just-Mortensen, utredningsleder i planavdelingen, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Hvordan ta klima- og naturhensyn i planstrategi – i praksis. Ved Gro Sæten, kommuneplanlegger i Rana kommune og Karoline Jacobsen Kvalvik, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE
  • Spørretime: Still dine spørsmål til innlederne og andre eksperter som stiller i panelet.

Spørsmål til innlederne?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret.