Webinar | 05.11.2024 – 05.11.2024

Medvirkning og involvering i planarbeid

Webinar om hvordan kommunene kan bruke medvirkning og involvering for å ta klima- og naturhensyn i planarbeidet.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap om hvordan kommunene kan bruke medvirkning og involvering av ulike samfunnaktører i arbeidet med å ta hensyn til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planprosesser.