Webinar | 15.10.2024 – 15.10.2024

Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap

Webinar om hvordan kommunene kan bruke arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap i planarbeid for å ta klima- og naturhensyn.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap om de ulike regnskapene og metodene som kan være nyttige for å ta klima- og naturhensyn, som arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap. Hva ligger i de ulike begrepene, hva finnes av tilgjengelige ressurser i dag, og hva jobbes det med?