Webinar | 17.09.2024 – 17.09.2024

Planrevisjon og planvask for klima- og naturhensyn

Webinar om hvordan kommunene kan jobbe med planrevisjon og planvask for å ta hensyn til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold.

Sted: På nett
Tid: Kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Webinaret er del av kunnskapsarena for klima og natur i planlegging, for kommuner og regional forvaltning. I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å vektlegge hensynet til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold gjennom planrevisjon og planvask.