Informasjon om farlige stoffer til avfallsaktørene

Workshop for avfallsbransjen om EUs database over stoffer med uønskede helse- og miljøegenskaper i produkter.

Publisert 17.12.2019

Databasen heter SCIP-databasen (Substances og Concern In articles, as such or in complex objects) og det er leverandører som i dag har informasjonsplikt under Reach artikkel 33 som har plikt til å informere om SVHC-stoffer i produkter (articles). Fra før har både importører til og produsenter i EU/EØS en liknende informasjonsplikt jf Reach artikkel 7.2.