Forurenset sediment: Oppdatert regneverktøy for risiko

NGI har oppdatert regneverktøyet som hører til Miljødirektoratets veileder for å risikovurdere forurenset sediment.

Publisert 16.04.2020

Regneverktøyet, Risikovurdering av forurenset sediment, brukes for å vurdere  risikoen for spredning av miljøgifter fra sedimentet og hvordan spredningen kan påvirke den humane helsen og økosystemet. Formålet med oppdateringen har vært å sikre at verktøyet fungerer etter hensikten og modernisere regnearkets format, slik at det skal være kompatibelt med ulike operativsystemer.

Regneverktøyet fungerer på samme måte som tidligere. Det er i tillegg utarbeidet et teknisk notat som gjør rede for

  • strukturen i regnearket
  • risikovurderingen
  • hva som må legges inn av data i de ulike trinnene.

I den nye versjonen er det også lagt inn merknader på engelsk for å gjøre verktøyet tilgjengelig for engelskspråklige.

 

Les mer om forurenset sjøbunn