Koboltsalt, formaldehyd, PFHxS: Seac-vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen av tre ulike Reach-restriksjonsforslag innen 25. mai 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.04.2020

Forslagene har vært på internasjonal høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer siden 2019. Echa ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteen (Seac) sitt utkast til vurdering.

Forslagene gjelder:

  • Fem kobolt-salter: Omfatter produksjon, omsetning og bruk (både industriell og profesjonell), alene eller i stoffblandinger hvor det ikke er tilstrekkelig kontroll.
  • Formaldehyd og formaldehydfrigjørere: Omfatter forbrukerprodukter hvor formaldehyd frigis.
  • PFHxS (perfluoroheksan-1-sulfonsyre): Omfatter fremstilling, bruk og omsetning av PFHxS, dets salter og relaterte stoffer, som stoffer, konstituenter av andre stoffer, blandinger og faste produkter eller deler av disse. Det er Norge som står bak dette forslaget.

Gi innspill til Echa til 25. mai 2020

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Relaterte lenker