Overvåking av fremmede fiskearter ved bruk av miljø-DNA

Protokoller for miljø-DNA av utvalgte fremmede fiskearter er klare til bruk som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåking.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.04.2020

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har fra 2019 ledet et arbeid med å teste ut fremgangsmåter for prøvetaking i felt og analyse på laboratorium, også kalt protokoller, for et utvalg fremmede fiskearter. Dette er et første steg for å teste om protokollene kan brukes som supplerende verktøy i overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk.

Protokoller for regnbueørret, abbor, karpe, karuss, mort, solabbor og sørv er klar til bruk i forvaltningen som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåkning av disse artene. Noen generelle forbehold tas opp i rapporten.

Det vil kreves mer uttesting i felt for gjedde, ørekyte, pukkellaks og suter, for å sikre optimale prøveresultat med tanke på tidspunkt, habitat og andre forhold. Disse artene vil være fokus for arbeidet Niva gjør for Miljødirektoratet i 2020.

Miljødirektoratet har de siste årene hatt flere prosjekter for å utvikle protokoller for å oppdage fremmede fiskearter ved bruk av miljø-DNA. I 2018 ble arbeidet utført av Norsk institutt for naturforskning i samarbeid med Niva.