Revisjon av grensekryssforordningen

EU-kommisjonen har åpnet for tilbakemeldinger til revisjon av grensekryssforordningen for avfall.

Publisert 03.04.2020

Frist for kommentarer er 8. april 2020.

EU-kommisjonen vil oppsummere innspillene og ta det med seg i det videre arbeidet med revidering av forordningen.