Forslag om harmonisert klassifisering for 8 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 8 nye stoffer innen henholdsvis 22. og 29. januar og 5. februar 2021.

Publisert 17.12.2020

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol; tetrabromobisphenol-A (EC 201-236-9; CAS 79-94-7)
  • 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate (EC 276-957-5; CAS 72869-86-4)
  • 7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate (EC 276-957-5; CAS 72869-86-4)
  • benalaxyl (ISO); methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate (EC 275-728-7; CAS 71626-11-4)
  • dibutyltin maleate (EC 201-077-5; CAS 78-04-6)
  • dibutyltin oxide (EC 212-449-1; CAS 818-08-6)
  • resorcinol; 1,3-benzenediol (EC 203-585-2; CAS 108-46-3)
  • Tetramethylene dimethacrylate (EC 218-218-1; CAS 2082-81-7)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.