Klimaprosjekt i Latvia

Miljødirektoratet har signert avtale med Latvias miljødepartement om å gjennomføre et klimaprosjekt i tidsperioden 2021-2023.

Publisert 18.12.2020

I prosjektet “Integration of climate change policy in sectoral and regional policy" vil Norge og Latvia utveksle erfaringer om hvordan man kan tilrettelegge for regional klimapolitikk og implementering av klimatiltak.

Regionale utslippsdata og utslippsindikatorer

Dette innebærer blant annet at Norge vil bidra med kunnskap om innhenting og håndtering av regionale utslippsdata og utslippsindikatorer. I prosjektet vil vi også utveksle erfaringer med å utvikle retningslinjer og anbefalinger for beregninger av hvordan klimaet vil kunne bli i framtiden.

Videre vil vi diskutere klimatilpasning i ulike sektorer, og innenfor arealplanlegging.

Samarbeider med Latvia om klima og miljø

Prosjektet er en del av et større programsamarbeid med Latvia om klima og miljø, som finansieres av EØS-midlene.

Klima er ett av de prioriterte temaene innenfor EØS- samarbeidet på miljøsiden.