Konsekvensutredninger får ny kartleggingsmetode

Fra 2021 blir det som hovedregel obligatorisk å kartlegge naturtyper på land etter den nye metoden i konsekvensutredninger.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.12.2020

Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper vil fra 2021, med noen få unntak, være anerkjent metode for å kartlegge naturtyper i forbindelse med konsekvensutredninger. Kartleggingsmetoden er basert på et system som kalles Natur i Norge (NiN).

For rødlistede landformer er ikke NiN-baserte metoder tilgjengelige. For disse må DN-håndbok 13 brukes i kartlegging enn så lenge.

Ny digital veileder for konsekvensutredninger

Miljødirektoratet har publisert en ny digital veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø. Hvordan man skal vurdere naturtypenes verdi og hvilken påvirkning og konsekvens nye arealinngrep vil ha på disse, er omtalt i denne veilederen.

Bestille kartlegging av naturtyper

Du kan lese mer om hvordan man kan bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i vår veileder om dette. Veilederen er spesielt rettet mot kommunen, fylkesmannen og tiltakshavere.