Vannmiljø: Søk tilskudd for å bedre tilstanden i vann

Nå kan du søke tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Publisert 15.12.2020

Nå kan du søke tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Klima- og miljødepartementet legger opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2021. Restaureringstiltak vil derfor bli høyt prioritert.

Du søker på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Målet med tilskuddet

Gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning gis det tilskudd til tiltak i ferskvann og kystvann som skal bidra til å oppnå målet om god tilstand i vann.

Disse kan søke tilskudd:

  • vannområdeutvalg
  • interkommunale vannprosjekt
  • kommuner
  • forskningsinstitusjoner
  • frivillige organisasjoner
  • private virksomheter

Følgende tiltak kan få tilskudd:

I 2021 har vi følgende prioriteringer ved tildeling av midler:

Høyt prioritert

  • Miljøforbedrende tiltak, og særlig restaureringstiltak

Mindre prioritert

  • Tilrettelegging og organisering
  • Informasjon, veiledningsmateriale og seminar
  • Utredninger, forskning og utvikling
Mer informasjon