Ny høring for methyl methacrylate

Kommentarer på forslaget om ny harmonisert klassifisering og merking sendes til Echa innen 27. februar 2020.

Publisert 20.02.2020

Forslaget har allerede vært på høring, men Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber nå om kommentarer på tilleggsinformasjon om åndedrettssensibilisering for stoffet methyl methacrylate methyl 2-methylprop-2-enoate methyl 2-methylpropenoate (EC 201-297-1, CAS 80-62-6).

Kommentarer til denne målrettede høringen sendes til Echa innen 27. februar.