Forslag om harmonisert klassifisering for tre stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre nye stoffer innen 3. april 2020.

Publisert 21.02.2020

Høringen gjelder disse stoffene:

  • methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate, valifenalate (EC -, CAS 283159-90-0)
  • triethylamine (EC 204-469-4, CAS 121-44-8)
  • di-n-butylamine (EC 203-921-8; CAS 111-92-2)

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos Echa

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.