Echas kjemiske univers

Echa har publisert en liste over registrerte stoffer og sortert dem i fem oppfølgingspuljer.

Publisert 20.01.2020

Kjemikaliebyrået Echa har publisert en liste over hele universet av over 21 000 kjemiske stoffer som er registrert under Reach-regelverket.

Stoffene er delt inn i fem puljer basert på om stoffene allerede er regulert eller om det er vurdert og planlagt å regulere dem. Listen viser også at det er tusenvis av stoffer som ennå ikke er vurdert for eventuell oppfølging og regulering.

Relevante lenker