Endrede krav til elektriske og elektroniske produkter

Bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter er endret i tråd med EUs regelverk.

Publisert 07.07.2020

EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2. Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 1 og 2, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).