F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember 2020

Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige gasser (f-gasser) til 1. desember 2020.

Publisert 03.07.2020

Mange hadde meldt seg opp til eksamen våren 2020 for å fornye sertifikatene sine. På grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, ble eksamenene avlyst eller utsatt.

Derfor er fristen for å fornye f-gass sertifikatet utsatt til 1. desember 2020.

De fleste eksamenssentrene startet opp igjen før sommerferien og tilbyr kurs og eksamener utover høsten 2020.

F-gass-sertifikater må fornyes

Slik smittesituasjonen er per juli 2020, vurderer Miljødirektoratet at det ikke nå er noe behov for ytterligere utsettelse.

Alle som har sertifikat som er mer enn fem år gammelt, og ikke allerede har fornyet sertifikatet, oppfordres derfor til å melde seg opp til eksamen så snart som mulig.